تأثیر پوشش خوراکی نانوامولسیون کیتوسان و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و برخی خواص کیفی میوه تازه بریده‌ شلیل رقم رد گلد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشدگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

امروزه با تغییر سبک زندگی و عادات غذایی مردم تمایل افراد جهت استفاده سریع و راحت، از محصولاتی سالم که به لحاظ کیفی از بالاترین سطح برخوردار هستند، در حال افزایش است. با توجه به حساس بودن محصولات تازه­ بریده به فساد، استفاده از فناوری­های نوین برای حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری آنها لازم و ضروری است. در این پژوهش، کارآیی نانو امولسیون کیتوسان به همراه اسید سالیسیلیک به عنوان پوشش خوراکی جهت افزایش عمر قفسه­ای میوه­های تازه بریده شلیل مورد بررسی قرار گرفت. میوه­های تازه بریده شلیل با نانوامولسیون کیتوسان با غلظت 4/0 درصد به همراه اسید­سالیسیلیک دو میلی مولار پوشش­دار و سپس بسته­بندی شد و در سردخانه­ با دمای 1±0 درجه سانتی­گراد با رطوبت نسبی 95-90% به مدت 16 روز نگهداری شدند. ارزیابی شاخص­های کیفی شامل مواد جامد محلول (TSS)، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)،pH ، درصد کاهش وزن، محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی­اکسیدانی کل در روز برداشت و طی مدت نگهداری در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که پوشش خوراکی مورد بررسی تأثیر معنی­داری بر TSS،TA ، pH، درصد کاهش وزن، محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی­اکسیدانی­ کل داشت. نتایج پژوهش حاضر نشان­دهنده تأثیر هم­افزایی اسید سالیسیلیک و نانو امولسیون کیتوسان با یکدیگر به عنوان روشی سالم و بدون مضرات جانبی مواد نگه­دارنده شیمیایی در افزایش مدت زمان ماندگاری و حفظ خواص کیفی میوه تازه بریده شلیل رقم رد گلد بود.

کلیدواژه‌ها