اهداف و چشم انداز

 مجله پژوهش های میوه کاری یافته های پژوهشی مرتبط با زمینه های مختلف میوه کاری (میوه های مناطق معتدله، میوه­ های گرمسیری و نیمه گرمسیری، ریز میوه­ ها، خشک میوه­ ها، بیوتکنولوژی، تغذیه گیاهی، کشت بافت، فیزیولوژی و فن­آوری پس از برداشت و سایر زمینه های مربوط با میوه­ کاری) را پس داوری چاپ می نماید. هدف اصلی این نشریه، ارایه نتایج یافته های نوین پژوهشی مرتبط با میوه کاری به کلیه متخصصان، علاقمندان، باغداران و صنایع مرتبط با میوه کاری است.