با کمال مسرت و خوشوقتی به اطلاع می رساند مجله پژوهش های میوه کاری به عنوان اولین و تنها مجله علمی پژوهشی حوزه میوه کاری کشور از شماره پاییز و زمستان 1396 موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. این موفقیت را به جامعه علوم باغبانی کشور تبریک عرض می نماییم.

 

*این نشریه از  قوانین کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند.

*به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که هزینه چاپ مقاله در مجله پژوهش‏ های میوه‏ کاری رایگان بوده و هیچ پولی از نویسندگان دریافت نمی گردد.  

  • داوران محترم مجله پژوهش های میوه کاری لطفا جهت پرداخت حق الزحمه داوری، اطلاعات حساب بانکی خود را در سامانه تکمیل بفرمایید.

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، اسفند 1402 

بهینه‌سازی شرایط کشت درون شیشه‌ای و بررسی اثر تنش شوری در انگور رقم اسکارلت

10.30466/rip.2022.54286.1246

سمیه حبیبی سقالکساری؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ حبیب ا... سمیع زاده لاهیجی؛ مجتبی رسولی الموتی


تعیین نیاز آبی انگور در منطقه سی سخت و اثر کاربرد کم‌آبیاری و تفاله شیرین بر عملکرد و کیفیت میوه

10.30466/rip.2023.54314.1247

مهدی حسینی فرهی؛ سعید عشقی؛ بیژن کاوسی؛ محمدرضا چاکرالحسینی؛ محسن رادی؛ صدیقه امیری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی ویراستار
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی